MAILA OSS: info@sse.se
RING OSS: 0499-273 00
Arbeten utförs hos kunder i hela Sverige och utomlands

Faskompensering

För att undvika onödiga förluster och eventuella straffavgifter från nätbolagen så bör man kontrollera sitt uttag av reaktiv effekt.

Detta kan även skapa utrymme för ett större aktivt effektuttag, vilken i sin tur kan eliminera behovet av byte till större transformatorer och ställverk.

Vi har instrument och kvalificerad personal för att utföra mätningar, vilka vi sedan har som grund för dimensionering av faskompensering och övertonsfiltrering. När analysen är gjord så lämnar vi rapport på utförd mätning samt förslag på eventuella åtgärder.

Söker du efter en helhetsleverantör

Ring oss : 0499-273 00
Maila oss : info@sse.se

Organisationer

Certifieringar