MAILA OSS: info@sse.se
RING OSS: 0499-273 00
Arbeten utförs hos kunder i hela Sverige och utomlands

Ställverk

Vi utför nyinstallation eller modernisering av befintliga anläggningar oavsett fabrikat.

I de fall där kunden själv ombesörjer platsmontage och installation sträcker sig vårt antagande endast till ren leverans av ställverk.

Uppdragen finns inom både låg- och mellanspänningssegmenten, där vi bl.a. levererar distributions-, process-, kompakt- och primärställverk.

Ett urval av de tjänster vi tillhandahåller:

  • Installation av ljusbågsvakter i befintliga ställverk för att höja personsäkerheten i anläggningen.
  • Komplettering med mätning av t.ex. energiförbrukning. Här kan vi erbjuda integrering i ert befintliga system eller en helt ny fristående lösning.
  • Brytar- och reläskyddsbyte för livstidsförlängning av befintligt ställverk.
  • Intelligenta ställverk med övervakning i realtid.

Söker du efter en helhetsleverantör

Ring oss : 0499-273 00
Maila oss : info@sse.se

Organisationer

Certifieringar