SSEs affärsidé är att bidra till en säker och kostnadsbesparande drift i den privata industrin och offentliga sektorn genom att erbjuda teknisk kompetens, utrustning och anläggningar för klen-, låg- och högspänning.

Vi erbjuder:

  • SSE skall kunna erbjuda kompletta kundanpassade utrustningar och anläggningar för såväl klenspänning som låg- och högspänning.
  • Erbjudandet skall innefatta allt från projektering och konstruktion till färdig anläggning samt kontinuerlig service och underhåll eller delar därav.
  • Vi har hög tillgänglighet genom etablering på flera orter, vilket ger bra service till våra kunder. Vi har lång tradition och erfarenhet inom branschen och en personal med bred kompetens inom elområdet.