MAILA OSS: info@sse.se
RING OSS: 0499-273 00
Arbeten utförs hos kunder i hela Sverige och utomlands

CAD-system

Vi använder oss av moderna CAD-system för elkonstruktion och installationsprojektering.

Elkonstruktion utför vi helst i EPLAN Electric P8, men även andra system såsom ELPROCAD ic och Cadett ELSA används.

Med EPLAN Electric P8 ges vi möjligheten att planera, dokumentera och leda automationsprojekt på ett sätt många andra system saknar.

Det ger automatiskt genererade rapporter i form av apparatlistor, kabelförbindningstabeller etc. som även efter generering är knutna till projektets data. Detta medför att vi kan förvissa oss om att projektets samtliga dokument hålls konstant uppdaterade. Med hjälp av integrerade IEC, NFPA, GOST och GB symbolbibliotek går det snabbt att växla mellan olika marknaders krav.

Tack vare EPLANs översättningsdatabaser kan scheman på ett mycket enkelt sätt skapas på alla språk.

Installationsprojektering utförs i MagiCAD.

Söker du efter en helhetsleverantör

Ring oss : 0499-273 00
Maila oss :info@sse.se

Organisationer

Certifieringar