MAILA OSS: info@sse.se
RING OSS: 0499-273 00
Arbeten utförs hos kunder i hela Sverige och utomlands

Energieffektivisering och rådgivning

En byggnads energianvändning varierar med årstider, isoleringsfaktorer, injustering och styrning av värmesystem m.m. Ofta finns det en hel del att göra för att minska energiförbrukningen i de flesta typer av byggnade.

  • Hur ser elabonnemanget ut?
  • Ventileras det bort onödiga förluster?
  • Finns det behov av faskompensering?
  • Finns det behov av övertonsfiltrering?
  • Är belysningen bra och effektiv?
  • Har motorerna rätt varvtal?
  • Behövs reservkraft?

Vi erbjuder:

Långtidsmätning av uttagen effekt (abonnemangsoptimering)

Termografering, d.v.s. undersökning av elanläggning eller byggnad med värmekamera för att konstatera otätheter, kallras och brister i isolering.

Belysningsberäkning med kostnadsåterbetalningskalkyl.

Nätanalyser och utrustning för faskompensering.

Varvtalsreglering av motorer med frekvensomriktare.

Söker du efter en helhetsleverantör

Ring oss : 0499-273 00
Maila oss :info@sse.se

Organisationer

Certifieringar