MAILA OSS: info@sse.se
RING OSS: 0499-273 00
Arbeten utförs hos kunder i hela Sverige och utomlands

Service och underhåll

Vi på SSE har lång erfarenhet av service och underhåll och anser att det är en viktig del i att hålla en anläggning i gott skick. Du kan teckna ett kundanpassat serviceavtal som gör din dagliga verksamhet enklare och som minskar dina underhålls- och driftskostnader.

Vi erbjuder kundanpassade avtal, exempelvis:

  • Ramavtal (tim- och materialpriser på löpande räkning)
  • Periodisk tillsyn (planerat underhåll, tillsyn och skötsel, termografering)
  • Felavhjälpande underhåll (akut, jour och beredskap)
  • Elkontroll (serviceavtal för fastighetsägare)

Söker du efter en helhetsleverantör

Ring oss : 0499-273 00
Maila oss : info@sse.se

Organisationer

Certifieringar