MAILA OSS: info@sse.se
RING OSS: 0499-273 00
Arbeten utförs hos kunder i hela Sverige och utomlands

Elkontroll av fastigheter

Elkontroll

Elanläggningar åldras, precis som allt annat i fastigheten. Ju fler år som går, desto större är risken att något händer som kan leda till allvarliga skador och i värsta fall någon som förolyckas. Tillsyn av elanläggning och elektriskt material är enligt lag ägarens ansvar.

Av säkerhetsskäl är det viktigt att er elanläggning och övrigt anslutet elektriskt material kontrolleras av kompetent personal, som är väl förtrogen med anläggningen och har goda kunskaper om gällande bestämmelser.

Därför erbjuder vi på SSE er fortlöpande tillsyn – en rutinmässig och återkommande kontroll för att eventuella skador och eller brister ska upptäckas och kunna åtgärdas snabbt.

Söker du efter en helhetsleverantör

Ring oss : 0499-273 00
Maila oss : info@sse.se

Organisationer

Certifieringar