MAILA OSS: info@sse.se
RING OSS: 0499-273 00
Arbeten utförs hos kunder i hela Sverige och utomlands

Periodisk tillsyn och service

Innehavaren av en elektrisk anläggning är skyldig enligt ellagstiftningen att se till att anläggningen är så utförd och hålls i ett sådant skick att den ger betryggande säkerhet. Där kan vi bidra med vår kompetens för att hjälpa er med service och kontroller för att anläggningen ska vara säker och funktionsriktig.

Vi erbjuder bl.a. följande tjänster inom detta område:

  • Termografering
  • Reläprovning (kontroll av inställningar, prov av funktion och utlösningstider)
  • Batteriprovning (kapacitetsprovning, service m.m.)
  • Transformatorservice (oljeprov, isolationsprov m.m.)
  • Brytarservice (µΩ mätning av kontakter, prov av skyddskretsar m.m.)
  • Funktionskontroll (kontroll av manöverkretsar)

Söker du efter en helhetsleverantör

Ring oss : 0499-273 00
Maila oss : info@sse.se

Organisationer

Certifieringar