• 1988
  köpte Lars-Eric och Rose-Marie Holmquist bolaget och tog över det en 1/1 1989 som då hette Bevi Elanläggningar AB och bytte samtidigt namn till Sydsvenska Elanläggningar SSE AB. Omsättningen 7Mkr.
 • 1993 – 1994
  Företaget stod inför en ny utmaning. Byggbranschen dog ut helt och de projekt som fanns gav dålig täckning, vilket gjorde att företagets framtid och utveckling var hotad. Istället för att dra ned på verksamheten satsade företaget framåt och öppnade filialkontor i Oskarshamn. Man fortsatte sin expansion och 1994 förvärvades Färjestadens Elektriska AB. Omsättning 25Mkr
 • 1997
  Företaget investerade i en ny och mer effektiv automationsverkstad. Lokalerna på Mönsteråsvägen köptes och byggnationen och tillverkningen av våra ställverk och automatikutrustningar flyttades hit från Elvägen.
 • 2000
  Införskaffades vår första moderna termograferingskamera. Detta stärkte vår position på marknaden för förebyggande underhåll. Genom att termografera anläggningar kan man t.ex. se om något håller på att gå sönder och man kan göra ett planerat stopp och serva anläggningen och därigenom minska förutsedda driftstopp.
 • 2007 – 2008
  Vi byggde ut våra lokaler på Mönsteråsvägen. En del för serietillverkning och en del för mekanik. Omsättningen var 60Mkr.
 • 2009
  Vi förvärvade egna lokaler i Oskarshamn på Väderumsvägen, vilket blev basen för vår installationsavdelning på orten.
 • 2012
  SSE investerade i en ny reläprovningsutrustning (Sverker 780) med batteritest (Torkel 840) för att ytterligare stärka vår position för bl.a. periodisk tillsyn av elkraftsanläggningar.
 • 2013 - 2014
  Vi genomförd vår största utbildningssatsning någonsin med över 2000 timmar. Områden som särskilt satsades på är: Kommunikation inom fiber (CANT fiber/LAN), teleinstallation och moderna datanät, metodisk felsökning, energiteknik, belysningsteknik, dynamisk installation, KNX, maskinsäkerhet, industriell IT och fältbussar m.m. Omsättning 76Mkr
 • 2014
  SSE investerade i en ny bockmaskin för koppar till vår automatikverkstad. Vi byggde ut vår verkstad med ytterligare 455kvm för att få en rationellare produktion av de större ställverken. På datasidan investerade vi i en ny fibersvets med den senaste tekniken. På installationssidan med en ny installationstester och ny presspistol för pressning av kabelskor. Vi fick vår största order genom tiderna. Vi fick ordern att utföra elinstallationer och kraftförsörjning till Scanias nya karossfabrik i Oskarshamn.
 • 2015
  Vi investerade i en ny kraftig server för att möta framtiden. Alla anställda fick tillgång till ett fjärrskrivbord och egen personlig mailadress. Detta för att förbättra kommunikationen och informationsflödet på företaget. Vi investerade i en modernare termograferingskamera och en ny kraftig Megger. Vi öppnade filialkontor i Norge och installerade en stor biogasanläggning i Bergen. Omsättning 124Mkr
 • 2016
  Vi växer kraftigt i antalet anställda. Vi utökade och breddade vår kompetens genom att öppna en helt ny avdelning i Oskarshamn, Automation & IT. Avdelningen erbjuder konsultativa tjänster inom elkonstruktion och programmering med avseende på process och industri. PLC-system som används är Siemens, Allan Bradley, Mitsubishi, ABB och Beckhoff. Inom Scada programmering utförs tjänster inom systemen CitectSCADA, InTouch, Zenon och WinCC. I och med denna satsning påbörjade vi vår utbyggnad av Oskarshamnskontoret, vi öppnade upp och byggde en övervåning, med kontor, konferensrum och lunchrum. Huset fick även ny fasad och entré.
 • 2016
  Vi invigde våra nya lokaler i Oskarshamn i augusti med kunder och leverantörer.
 • 2018
  Vi öppnade kontor i Kalmar, där vi har en installationsavdelning och ett par konstruktörer stationerade. Vi har de sista året fortsatt att expandera kraftigt och växt med cirka 10 anställda per år.

Vi jobbar hela tiden för att möta kundernas krav på kompetens och effektivitet. Vi är övertygade om att SSE kommer att utvecklas positivt för både kunder och anställda.
Vi är idag ett starkt team på cirka 75-80 medarbetare och har under många år haft en stabil utveckling.