Leverans av två nya 400V ställverk 2 nya ställverk, Sammankopplingsbrytare, Trafo, -

Leverans av två nya 400V ställverk

Ställverken är levererade med sammankopplingsbrytare (som används exempelvis vid service på någon av transformatorerna). Även ljusbågsvakter är installerade i ställverken.

  • Vi har ställt upp och kopplat in transformatorerna
  • Gjort reläskyddsinställningar och utlösningskretsar mot befintligt 10kV ställverk
  • Jord- och potentialanslutningar i nytt ställverksrum
  • Dokumentation och provning