Provanläggning för pumpar Provanläggning för pumpar, Transformeringskonstruktion, Xylem

Provanläggning för pumpar

SSE har förstärkt Xylem i Emmabodas provningsanläggning för dränkbara pumpar, ett av våra mest utmanande projekt någonsin.

Xylem WS i Emmaboda är världsledande på dränkbara pumpar och mixers som används exempelvis av kommunala reningsverk, bygg- och entreprenadföretag och industrier m.fl.

Alla pumpar testas före leverans till kund, man kontrollerar t.ex. det tryck och flöde som utlovas och att effekten exakt motsvarar det som anges på beställningen. Krav som ställdes på den nya anläggningen var högre elsäkerhet och bättre arbetsmiljö. Det skulle exempelvis ej gå att öppna dörren till elskåpen om elen var påslagen.

Ett annat krav var mätnoggrannheten av spänning, ström och effekt. Differensen skulle ligga inom 0,1 procent. Anläggningen klarar 1200kW effekt i spänningsområdet 0,2-12kV och har en roterande omformare eftersom den levererar en sinusformad spänning i det variabla frekvensområdet 30 till 60Hz.

Ovanpå det krävdes en transformeringskonstruktion för högspänning som skulle klara den höga mätnoggrannheten. Projektet är ett av de mest utmanande i SSE:s historia.