Kraft

SSE tar del i utvecklingen av våra kunders system för kraftförsörjning.

Målet är ökad personsäkerhet, färre störningar samt högre effektivitet och tillgänglighet.

Vi strävar efter att vara en komplett leverantör inom segmentet, där ett urval av de tjänster och produkter vi kan erbjuda är:

 • Ställverk
 • Transformatorer
 • Nätstationer
 • Centraler
 • Faskompensering
 • Reservkraft
 • UPS, batterisystem
 • Jordfelsövervakning
 • Reläprovning
 • Periodisk tillsyn och service
 • Selektivitetsberäkningar
 • Nätanalyser
 • Konstruktion, beräkning och dimensionering


Kraftentreprenader

Kraft

SSE har mångårig erfarenhet av att ta fram helhetslösningar där vi utvecklar, bygger, programmerar, driftsätter och installerar med en totalsyn och ett fokus på kundens behov.

Vi kan tillsammans med våra samarbetspartners erbjuda kompletta lösningar där vi utöver el även ombesörjer bl.a. mark-, bygg- och ventilationsarbeten.

 

Ställverk

Vi utför nyinstallation eller modernisering av befintliga anläggningar oavsett fabrikat.

I de fall där kunden själv ombesörjer platsmontage och installation sträcker sig vårt antagande endast till ren leverans av ställverk.

Uppdragen finns inom både låg- och mellanspänningssegmenten, där vi bl.a. levererar distributions-, process-, kompakt- och primärställverk.

Ett urval av de tjänster vi tillhandahåller:

 • Installation av ljusbågsvakter i befintliga ställverk för att höja personsäkerheten i anläggningen.
 • Komplettering med mätning av t.ex. energiförbrukning. Här kan vi erbjuda integrering i ert befintliga system eller en helt ny fristående lösning.
 • Brytar- och reläskyddsbyte för livstidsförlängning av befintligt ställverk.
 • Intelligenta ställverk med övervakning i realtid.

Faskompensering

För att undvika onödiga förluster och eventuella straffavgifter från nätbolagen så bör man kontrollera sitt uttag av reaktiv effekt.

Detta kan även skapa utrymme för ett större aktivt effektuttag, vilken i sin tur kan eliminera behovet av byte till större transformatorer och ställverk.

Vi har instrument och kvalificerad personal för att utföra mätningar, vilka vi sedan har som grund för dimensionering av faskompensering och övertonsfiltrering. När analysen är gjord så lämnar vi rapport på utförd mätning samt förslag på eventuella åtgärder.