Projektering och konstruktion

Vi på SSE besitter djupa kunskaper om goda driftvillkor för kunder inom verkstadsindustrin. Detta kunnande är viktigt, då det kan eliminera problem redan vid planerings- och konstruktionsfasen.

Vi utför både uppdateringar i äldre anläggningar och nykonstruktion. Ofta består SSE:s leverans av kompletta lösningar från idéer till färdiginstallerade objekt, där vi på SSE konstruerar, tillverkar, programmerar, driftsätter och upprättar serviceavtal.

Vi sätter oss in i kundens anläggning för att finna den bästa konstruktionslösningen. Idag har vi många konstruktörer som hela tiden försöker finna den bästa lösningen för just dig som kund.

CAD-system

Vi använder oss av moderna CAD-system för elkonstruktion och installationsprojektering.

Elkonstruktion utför vi helst i EPLAN Electric P8, men även andra system såsom ELPROCAD ic och Cadett ELSA används.

Med EPLAN Electric P8 ges vi möjligheten att planera, dokumentera och leda automationsprojekt på ett sätt många andra system saknar.

Det ger automatiskt genererade rapporter i form av apparatlistor, kabelförbindningstabeller etc. som även efter generering är knutna till projektets data. Detta medför att vi kan förvissa oss om att projektets samtliga dokument hålls konstant uppdaterade. Med hjälp av integrerade IEC, NFPA, GOST och GB symbolbibliotek går det snabbt att växla mellan olika marknaders krav.

Tack vare EPLANs översättningsdatabaser kan scheman på ett mycket enkelt sätt skapas på alla språk.

Installationsprojektering utförs i MagiCAD.

Rådgivning - elkvalité

Vi på SSE kan utföra noggranna mätningar på din anläggning och komma med förslag på hur du kan förbättra den och även minska dina energikostnader. Genom vår professionella hjälp kan du därmed få större driftsäkerhet och förebygga slitage och driftstopp.

När du anlitar oss för att gå igenom din elkvalité får du ett underlag med nuvarande effektuttag så du kan planera en framtida effektoptimering av anläggningen. En bättre elkvalité ger besparingar i reducerade avgifter för reaktiva uttag, färre driftstopp och störningar samt en längre livslängd på din utrustning. Det är med andra ord en väldigt god investering.

Vi har ny modern utrustning för reläprovning och batteritest. Vi erbjuder även energioptimering genom exempelvis installation av ny belysning och ljusreglering.

Utbildning

Vi erbjuder våra kunder utbildning av driftpersonal efter installation och/eller ändringar i sin anläggning.

Allt för att minska kundens driftstörningar och ge en säkrare drift för kunden.

 

Anbudskalkylering

Vi har en professionell kalkylavdelning som kan ge dig som kund kostnadsförslag, och även räkna på projekt och ge förslag på övriga lösningar.

 

Energieffektivisering & rådgivning

En byggnads energianvändning varierar med årstider, isoleringsfaktorer, injustering och styrning av värmesystem m.m. Ofta finns det en hel del att göra för att minska energiförbrukningen i de flesta typer av byggnader.

  • Hur ser elabonnemanget ut?
  • Ventileras det bort onödiga förluster?
  • Finns det behov av faskompensering?
  • Finns det behov av övertonsfiltrering?
  • Är belysningen bra och effektiv?
  • Har motorerna rätt varvtal?
  • Behövs reservkraft?

Vi erbjuder:

Långtidsmätning av uttagen effekt (abonnemangsoptimering)

Termografering, d.v.s. undersökning av elanläggning eller byggnad med värmekamera för att konstatera otätheter, kallras och brister i isolering.

Belysningsberäkning med kostnadsåterbetalningskalkyl.

Nätanalyser och utrustning för faskompensering.

Varvtalsreglering av motorer med frekvensomriktare.