Ocean Surveyor Ocean Surveyor, Byte av all el, METS Technology

Ocean Surveyor

Detta fartyg används för den marina kartläggningen vid Sveriges geologiska institut (SGU), de har till uppgift att utforska och kartlägga bottenförhållanden runt alla Sveriges kuster och havsområden samt i sjöar.

Fartyget klarar också av att ta sedimentprover som visar spridningen av miljöfarliga ämnen i våra vatten.
Fartyget har legat på Oskarshamnsvarvet och fått en omfattande renovering och uppgradering, vi på SSE är glada att fått bytt samtlig el på Surveyor så att hon nu kan verka i våra hav och sjöar många år framöver!