Xylem - Reningsverk Reningsverk, Programmering, Styrskåp, Xylem

Xylem - Reningsverk

Hos Xylem i Emmaboda pågår ständig utveckling! 


För mer än 120 år sedan startade företaget som en liten lokal smedja. De kommer sedan att bli en av världens mest uppskattade leverantörer av vattenlösningar.

Xylem är idag ett globalt företag med över 16.000 medarbetare och arbetar ständigt för innovativa lösningar och har en produktutveckling i världsklass.
Allt detta för att förbättra vårt sätt att använda, förvara och återanvända de vattnet som vi har att tillgå på vår planet.

Vi på Sydsvenska Elanläggningar SSE är glada och stolta att fått vara med att ta fram och producera en kundanpassad lösning på styrskåp, programmering av styrsystem och panelprojekt till Xylem i Emmabodas helt nya reningsverk för processvatten.

Det nya reningsverket på Xylem är unikt då det är det första reningsverket som producerats huvudsakligen med produkter från företaget.

Reningsverket tar vatten från sina dagvattendammar som företaget byggde på 90-talet.
Dagvattnet renas och används sedan i processen, på detta sätt sparar företaget ca 20.000 m³ renvatten som de annars skulle behöva ta från den lokala vattendistributören.
Det använda processvattnet pumpas sedan åter tillbaka till dammarna för att senare renas och återanvändas igen.